آفریقا

3 دسامبر 2020

سیرالئون

پاسپورت‎ @[email protected] ‎براساس راهنمای شاخص رتبه‌بندی پاسپورت ‏(Guide Passport ‎Ranking Index)، در رتبه @[email protected] قرار دارد. دارندگان پاسپورت ‏‎ @[email protected] بدون ویزا به @[email protected] کشور جهان ‎دسترسی دارند اما برای ورود به حدود @[email protected] کشور به ویزا نیاز دارند. رتبه‌بندی پاسپورت‎ @[email protected] ‎نسبت به سایر ‏پاسپورت‌های جهان با محاسبه مجموع تعداد کشورهایی محاسبه می‌شود که به دارندگان پاسپورت ‎‎@[email protected] ‎اجازه می‌دهند بدون ویزا (یعنی کشورهای ‏بدون ویزا) به آنجا سفر کنند و کشورهایی که در بَدو ورود ویزا صادر می‌کنند یا ‏مجوز الکترونیکی سفر ‏‎(eTA)‎‏ می‌دهند.

بیشتر بدانید
3 دسامبر 2020
صربستان
3 دسامبر 2020
سنگال
3 دسامبر 2020
سائوتومه و پرینسیپ
3 دسامبر 2020
عربستان سعودی
3 دسامبر 2020
سنت لوسیا
3 دسامبر 2020
سن مارینو
3 دسامبر 2020
ساموآ
3 دسامبر 2020
سنت کیتس و نویس
3 دسامبر 2020
فدراسیون روسیه