BAE Altın Vize

BAE Altın Vize nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri Altın Oturum programı ya da kısa adıyla BAE Altın Vize, seçkin bir uzun süreli oturum iznidir. Bazı kategoriye giren yabancı uyruklu kişiler gerekli şartları yerine getirerek BAE Altın Vize alabilirler. Bu oturum iznini alabilen kategoriler arasında yatırımcılar, girişimciler, yetenekli bireyler ve bilim insanı, mucit, özel yazılım mühendisleri, yapay zekâ uzmanları ve veri uzmanları gibi profesyoneller bulunur. Diğer kategoriler ise seçme entelektüeller, sanatçılar, sporcular, insani yardım öncüleri ve paramedik ve hemşire gibi ön saf krize müdahale çalışanları bulunur.

BAE tarafından 2019 yılında başlatılmış Altın Oturum programının amacı, olağanüstü yetenekleri olan bireyleri ülkenin kalkınmasına katkıda bulunması için cezbetmek ve uzman kişilere cazip bir yatırım ortamı oluşturmaktır. Altın Vize’ye başvuran kişilerin yerel ekonomiye katkıda bulunan yatırımlarda bulunması gerekir. Buna karşılık, Altın Vize sahipleri BAE’de yaşama, çalışma, eğitim alma ve yatırım yapma hakkını elde ederler. Altın Vize’nin başka avantajları da bulunur. Altın Vize beş veya 10 yıllığına geçerli olan ve sponsor gerektirmeyen yenilenebilir bir oturum iznidir.

BAE Altın Oturum Kategorileri ve Seçenekleri

BAE Altın Vize için başvuracak kişilerin talep gören birtakım uzmanlık kategorilerine girmeleri gerekir. Neyse ki seçilebilecek bir birçok kategori bulunmaktadır. Ayrıca Altın Vize programında yapılması gereken yatırımlar için de seçenekler bulunur. Bu seçenekler, gayrimenkul yatırımı yapmak ya da BAE merkezli bir şirket veya proje kurmaktır.

İşte BAE’de Altın oturum alınabilecek ana kanallar:

Kamu Yatırımı

Yatırımcılar ya bir yatırım fonuna ya da bir şirkete kamu yatırımı yaparak Altın Oturum izni alabilirler. Bu kanaldaki seçenekler şunlardır:

 • Onaylı bir yatırım fonuna 2 milyon Emirlik dirhemi yatırma.
 • En az 2 milyon AED değerindeki BAE merkezli bir şirkete veya bu değerdeki hissesine sahip olma.
 • Ödediği yılık vergi en az 250.000 AED olan BAE merkezli bir şirkete sahip olma.
 • Mülkiyet yüzdesi, şirket tarafından ödenen verginin altına düşmeyecek şekilde bir BAE merkezli şirketin hissesine sahip olma. Ödenen yıllık vergi en az 250.000 AED olmalıdır.

Gayrimenkul Yatırımı

Yatırımcılar BAE’de emlak yatırımı yaparak Altın Oturum izni kazanabilirler. Bunun için en az 2 milyon Emirlik dirhemi değerinde olan bir ya da birden fazla emlaka sahip olmak gerekir. Bu emlaklar meskûn, ticari veya başka bir gayrimenkul türü olabilir.

Girişimcilik

Girişimci Vizesi, öncü, yenilikçi bir start-up projesinin sahibi, kurucusu, ortağı veya müdürlerine verilen bir BAE Altın Oturum programı alt kategorisidir. Bu vizeye başvuracak kişilerin aşağıdaki kategorilerden birine uyması gerekir:

 • En az 500.000 AED sermayeyle BAE’de başarılı bir proje kurmuş girişimciler. Projenin teknolojik veya yenileşimci olması gerekir.
 • Yıllık hasılatı en az 1 milyon AED olan küçük ila orta ölçekli bir şirketin (SME) sahibi veya ortağı.
 • BAE içinde veya dışında en az 7 milyon AED’ye satılmış öncü bir projenin kurucusu.
 • Akredite edilmiş bir iş kuluçka merkezi veya BAE’deki başka bir ilgili merci tarafından onaylanmış yenilikçi bir proje fikrine sahip olup bu fikri BAE’de hayata geçirmek isteyen kişiler.

Öğrenci ve Mezunlar

Altın Oturum, BAE veya yurt dışındaki çok başarılı öğrenci ve mezunlara da çıkarılır. BAE Altın Vize programından yararlanabilen öğrenci kategorileri şunlardır:

 • BAE’deki bir devlet okulu veya özel okulda en az 95/100 ortalamayla mezun olmuş lise mezunları.
 • Eğitim Bakanlığı tarafından A veya B sınıfı olarak belirlenmiş BAE üniversitelerinin mezunları (lisans, yüksek lisans veya doktora dâhil). A sınıfı üniversitelerde minİmum 3,5/4 GPA, B sınıfı üniversitelerde ise minimum 3,8/4 GPA alınması gerekir.
 • Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden biri olan yabancı bir üniversiteden minimum 3,5/4 GPA ile mezun olan lisans mezunları.

Bilim İnsanları ve Uzmanlar

Bu kategoride bilim insanları, araştırmacılar, doktorlar, idari müdürlerin yanı sıra, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve iletişim gibi işletme, yönetim ve mühendislik disiplinleri gibi çok önemli alanlarda uzmanlıkları olan başarılı bireyler bulunur. Bu kategori genetik mühendisliği, epidemiyoloji, viroloji, astronomi, iklim bilimi ve matematik gibi bilimsel alanları da kapsar. Ayrıca eğitim alanında uzmanlaşan kişiler ve üstün din alimleri de bu kategoriye dâhildir.

Beceriler

Bu kategori yenilikçi, mucit, dijital teknoloji ve yapay zekâ üzerine çalışanlar ile görsel sanatlar, oyun, e-spor, sahne sanatları, zanaat, tasarım, yayımlama vb. alanlarda büyük başarı göstermiş kişileri kapsar. Ayrıca profesyonel sporcular ve spor yönetimi veya spor hekimliği gibi spor becerileri de bunâ dahildir. Bu kategori diğer önemli bazı alanlarda üstün olan kişileri de kapsar.

İnsani Yardım Öncüleri

Aşağıdaki kategorilerden birine giren insani yardım ve gönüllü iş alanındaki aktivistler de BAE’de Altın Oturum izni alabilirler:

 • En az beş (5) senelik iş deneyimi olan uluslararası veya bölgesel organizasyon üyeleri.
 • Kamu yararı adlı statüye sahip sivil dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri veya bu kurumlarda en az beş (5) yıl çalışmış seçkin profesyoneller.
 • Yerel, bölgesel veya uluslararası seviyede olup olmadığı fark etmeksizin, gönüllü iş veya insani yardım işiyle özel kurumlardan ödül almış kişiler.
 • İnsani yardım alanında beş (5) yıl veya 500 saatlik gönüllü hizmet vermiş olağanüstü başarılı gönüllüler.
 • İnsani yardım destekçileri ve 2 milyon AED ya da muadilini bağışlamış olan hayırseverleri.

Ön Saf İşçileri

BAE Altın Oturum kriz ve felaketlerde ön saflarda çalışan kişilere de verilebilir. Bu kategori; hemşire, paramedik, tıp asistanları, laboratuvar teknikerleri, eczacılar, sterilizasyon personeli, kriz yönetimi personeli, acil servis personeli ve güvenlik personelini içerir. Frontline Heroes Office tarafından yüksek enfeksiyon ve yaralanma riskine sahip olduğu belirlenen dallar da buna dâhildir. Frontlie Heroes Office, BAE’de ön saf işçilerinin çabalarını onurlandırmakla sorumlu kurumdur.

BAE Altın Oturum için Uygunluk Kriterleri

Altın Vize programı için temel kriterleri karşılamanın yanı sıra, başvurdukları izin kategorisine göre bazı ek şartların da yerine getirilmesi gerekebilir. Örneğin, yatırım yoluyla Altın Oturum izni almak için başta yapılmış olan yatırımın en az iki sene boyunca korunması şarttır. Becerikli kişiler ve nadir uzmanlıklar kategorisine dâhil kişilerin ise ilgili merciden bir referans mektubu alması veya gerekli akademik belgeleri ya da deneyim sertifikalarını vermesi gerekebilir.

Aşağıdan her Altın Vize kategorisi için gerekli olan unsurları görebilirsiniz:

Kamu Yatırımcıları

Kamu yatırım fonu, BAE merkezli bir şirket satın alımı veya BAE merkezli bir şirket hissesinin satın alımı aracılığıyla Altın Oturum elde etmek isteyen kişilerin yatırımda kullandıkları paranın borç veya mortgage olmadığını, paranın tamamına sahip olduklarını kanıtlamaları gerekir.

Girişimciler

Girişimcilerin BAE Altın Oturum çıkarabilmeleri için BAE merkezli onaylı bir iş kuluçka merkezi (start-up şirketleri destekleyen kurum) veya Kimlik ve Vatandaşlık ile Gümrük ve Liman Güvenliği ya da Ekonomi Bakanlığı gibi başka bir yetkili merciden proje onayı almaları gerekir.

Gayrimenkul Yatırımcıları

 • Gayrimenkul yatırımcılarının BAE’de kalıcı bir mülkün kiralandığı veya sahip olunduğunu kanıtlamaları gerekir. Mülkün BAE merkezli bir banka tarafından verilenler dışında hiçbir krediye tabi olmaması zorunludur.
 • Abu Dhabi’de Altın Oturum iznine başvuran kişilerin finansal ödeme gücünü ve aylık 10.000 AED veya muadiline sahip olunduğunu kanıtlamaları gerekir. Mülkün hazır ve yaşama hazır olması istenir.
 • Dubai’de Altın Oturum iznine başvurulmuşsa hükûmet onaylı bir mülk geliştiricisi aracılığıyla yapıldığı sürece, inşaat halinde veya planlanmakta olan mülkleri satın alarak Altın Oturum almak mümkündür.

Bilim İnsanları ve Uzmanlar

 • Bu kategorideki kişilerin akredite edilmiş bir akademi belgesiyle akademi seviyelerini kanıtlamaları gerekir. Ayrıca ilgili bir merciden referans mektubu çıkarmaları gerekebilir. Örneğin sağlık personelinin BAE Sağlık Bakanlığından referans mektubu alması istenir.
 • Kalifiye işçi, idari müdür ve iş yönetim uzmanlarının bazı alt kategoriye başvurabilmeleri için aylık en az 30.000 AED gelire sahip olması gerekir.

Öğrenci ve Mezunlar

 • Lise mezunları Eğitim Bakanlığı veya Bilgi ve İnsan Gelişimi Müdürlüğü gibi başka bir ilgili merciden referans almalıdır.
 • Üniversite mezunlarının mezun olduktan sonraki iki sene içinde başvurmaları gerekir. Mezuniyet belgesinin BAE Eğitim Bakanlığı veya ilgili başka bir merci tarafından onaylanması zorunludur.

İnsani Yardım İşçileri

İnsani yardım veya gönüllülük esaslı çalışan alanlarda en az bir lisans diploması veya muadiline sahip olunması ve temel şartların karşılanması gerekir.

Yetenekli Bireyler

 • Bu kategoriye dâhil kişilerin bir referans mektubu alarak, ilgili bir merciden adaylık kazanarak, prestijli bir uluslararası ödüle aday olarak veya ödülü kazanarak veya benzeri bir başarı elde ederek uzmanlık ve başarılarını göstermeleri gerekir.
 • Referans mektubu veya adaylık çıkaracak olan merci, uzman olunan alana göre değişir. Örneğin mucitlerin Ekonomi Bakanlığından referans alması gerekirken dijital teknoloji alanında çalışanların BAE Yapay Zekâ Konseyinden referans çıkarması gerekir.

Ön Saf İşçileri

Ön saflarda çalışan kişilerin Altın Oturum alabilmeleri için ilgili mercilerden referans mektubu veya BAE Frontline Heroes Office’ten adaylık almaları gerekir. Frontline Heroes ofisi, BAE’de Altın Oturum için olağanüstü ön saf çalışanlarına adaylık vermenin yanı sıra, bu kişileri desteklemek için çeşitli girişimler de organize eder.

Her kategori için istenen şartlara ek olarak, BAE Altın Vize’ye başvuran herkesin yerine getirmesi gereken başka kriterler de vardır. Aşağıdan tüm BAE Altın Vize kategorileri için gerekeli olan şartları kriterleri görebilirsiniz:

 • Geçerli sağlık sigortası
  Başvuran kişilerin BAE’de en az bir yıllık, yenilenebilen geçerli bir sağlık sigortası olmalıdır.
 • Sağlık yeterlik testi:
  Başvuran kişilerin sağlık yeterlik testinden geçip bulaşıcı herhangi bir hastalığı olmadığını kanıtlaması gerekir.

BAE Altın Vize programına başvuran kişi, başvuruya bazı aile fertlerini ekleyebilir. Bakmakla yükümlü olunan kişiler, başvurulan vize kategorisine göre değişir.

Genelde, başvuruyu yapan kişinin aşağıdaki aile fertlerine, Altın Vize’nin süresi kadar oturum izni çıkarılır:

 • Eş.
 • Her yaştan çocuk.
 • Ebeveyn
 • Kardeşler (Öğrenci kategorisinden başvuran kişiler tarafından, eğer bu kardeşler öğrencinin anne babasına mali açıdan bağlıysa ve BAE’de yaşıyorlarsa çıkarılabilir.)

Aile fertlerine ek olarak, yatırımcılar BAE Altın Oturum başvurularına kıdemli çalışanları ekleyebilirler. Yatırımcılar ayrıca BAE merkezli şirketleri için çalışan bir yönetici müdür ve bir danışman ekleme hakkına da sahiplerdir.

BAE Altın Vize’nin Avantajları

BAE Altın Vize sahipleri, normal mukimlerin faydalanamadığı çeşitli avantajlara sahip olurlar. Bu avantajların bazıları şöyle:

 • Beş veya 10 yıllık yenilenebilir oturum izni.
 • Sponsor veya garantör olmadan BAE içinde yaşama, çalışma, eğitim alma ve yatırım yapma hakkı.
 • Eş, her yaştan çocuk, ebeveyn ve kardeşleri farklı başvuru kategorileriyle ekleyebildiğiniz esnek şartlar.
 • BAE dışında yaşayan kişilerin ülkeye girip Altın Oturum prosedürlerini ülke içinden halledebilmeleri için altı aylık, çok girişli bir vize çıkarabilme.
 • BAE’ye getirilebilen ev işçisi sayısında sayı sınırı olmaması. Bu kişilerin BAE’de yaşamaları için sponsorluğa da ihtiyaçları olmaz.
 • Altın Oturum izni korunurken yılda altı (6) aydan fazla BAE dışında yaşayabilmeyi sağlayan esnek ikamet şartları.
 • Altın Vize sahibinin vefatı sonrasında, oturum izinlerinin süresi sonlanana kadar bağlı aile fertlerinin BAE’de yaşamaya devam edebilmesi.
 • BAE’de bireyler için gelir vergisi yoktur ve çeşitli teşvikler BAE’yi hem işletmeler hem de mukimler için çok cazip bir yer yapmaktadır.
 • BAE mukimleri Arnavutluk, Gürcistan, Mısır, Özbekistan ve Guatemala gibi ülkelere vizesiz ya da varışta vizeyle girebilir. Böylece daha fazla uluslararası seyahat edebilirsiniz.
 • BAE’deki geçim masrafları için birçok eğitim, sağlık, eğlence, konaklama, seyahat ve alışveriş kurumunda %20 ila %70 indirim kazandıran “Esaad” kartı.

BAE Altın Oturum için Gereken Belgeler

BAE Altın Oturum için gereken belgeler başvuran kişinin durumuna ve başvurdukları vize kategorisine göre değişir. Ne var ki bazı belgeler hemen hemen bütün kişiler için ortak şartlar arasındadır.

Bu gerekli temel belgeler şunlardır:

 • En az altı (6) ay boyunca geçerli olan pasaportun bir nüshası.
 • Beyaz arka plan önünde yeni çekilmiş, pasaporta uygun büyüklükte bir fotoğraf.
 • BAE Altın Oturum için başvuran asıl kişi ile onunla birlikte başvuran bütün aile fertleri için BAE’den alınmış geçerli bir sağlık sigortası.
 • Çocuklar için doğum belgesi ve eş için evlilik cüzdanı gibi aile içi ilişkileri kanıtlayan belgeler.
 • Varsa mevcut BAE oturum vizesinin bir nüshası.
 • Varsa BAE kimlik kartının bir nüshası.

BAE Altın Vize programının her başvuru kategorisi için gereken belgeler şunlardır:

Kamu Yatırımı Seçeneği

Bu seçeneğe dâhil olan kişilerin aşağıdaki belgelerden birini vermeleri gerekir:

 • Bİr BAE merkezli banka ya da onaylı bir yatırım fonu tarafından yazılmış, 2 milyon AED yatırımı yapıldığını ve bu mevduatın en az iki (2) sene korunacağını onaylayan bir mektup. Banka ayrıca, yatırımcının mevduatını bozması durumunda ilgili makama bildirimde bulunacağına dair bir taahhütname vermelidir.
 • Yatırımcının hisseli sermayesinin en az 2 milyon AED olduğunu onaylayan bir şirket ana sözleşmesiyle birlikte, şirketin ticari veya endüstriyel lisansının geçerli bir nüshası.
 • Başvuran kişinin başvuru öncesindeki iki (2) yıl boyunca en az 250.000 AED vergi ödemiş olan bir şirkete sahip olduğunu VEYA sahip olduğu şirket hissesinin, Altın Oturum başvurusu öncesindeki iki (2) yıl boyunca ödenmiş olan vergi tutarına eşit olduğunu ispatlayan Federal Vergi İdaresi tarafından yazılmış bir gelir beyannamesi ve geçerli bir ticari lisans.

Gayrimenkul Yatırımı Seçeneği

Bu seçeneğe dâhil olan kişilerin aşağıdaki belgelerden birini vermeleri gerekir:

 • İlgili BAE departmanından yazılmış ve BAE içinde toplam değeri en az 2 milyon AED olan bir ya da birden fazla mülke sahip olunduğunu onaylayan bir mektup.
 • Satın alındığı zamanki değerini gösteren bir mülk sözleşmesi veya yetkili makamlar tarafından değerlendirme sertifikasının nüshası.
 • Tapu veya kira sözleşmesi gibi BAE’de kalıcı meskene sahip olunduğunu gösteren bir belge.

Girişimciler

Girişimciler ve yeni şirket sahiplerinin başvuru yaparken aşağıdaki belgelerden bir veya birkaçını vermeleri gerekir:

 • Yeni şirket veya yerleşik bir proje için ticaret lisansı.
 • Onaylı bir BAE iş kuluçka merkezinden alınmış onay veya referans mektubu.
 • Tasdikli bir denetçi tarafından denetlenmiş, projenin son iki (2) senedeki değerini gösteren finans raporları.
 • Tapu veya kira sözleşmesi gibi BAE’de kalıcı meskene sahip olunduğunu gösteren bir belge.

Öğrenci ve Mezunlar

Bu kategoride Altın Oturum iznine başvuracak kişilerin aşağıdaki belgelerden bir veya birkaçını vermeleri gerekir:

 • Lisans diploması veya üniversite/yüksek lisans/doktora diploması gibi bir eğitim sertifikası.
 • Lise mezunları için Eğitim Bakanlığı veya Bilgi ve İnsan Gelişimi Müdürlüğünden yazılmış bir mektup. Üniversite mezunları içinse üniversiteden alınmış bir referans mektubu.
 • Mezuniyet ortalamasını gösteren transkript.
 • Yabancı üniversite mezunları için denklik düzeyi.

Bilim İnsanları ve Uzmanlar

Başvuran kişilerin ihtisaslarına göre aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir:

 • Doktorlar ve sağlık çalışanları:
  • Tıp eğitimi almak için BAE Sağlık Bakanlığından alınan izin.
  • Sağlık Bakanlığı ya ad BAE’deki bir sağlık mercisi tarafından alınan referans mektubu.
 • Bilim insanları:
  • Global olarak tanınan üniversitelerden alınmış, akademik başarı gösteren onaylı akademik sertifikalar.
  • BAE Yapay Zekâ Konseyi ya da kişinin bilimsel başarısını onaylayan başka bir ilgili merciden alınmış referans mektubu.
 • İşletme ve yönetimde çalışan müdür ve profesyoneller:
  • En az bir üniversite diploması.
  • BAE’deki bir iş sözleşmesi.
  • Başvuran kişinin İnsan Kaynakları ve Emrileştirme Bakanlığının profesyonel sınıflandırmasına göre birinci veya ikinci profesyonellik seviyesinde kalifiye işçi pozisyonunda olduğunu kanıtlayan belge.
  • Onaylı bir bankadan alınmış ve başvuran kişinin en az 30.000 AED aylık geliri olduğunu gösteren bir maaş bordrosu.
 • Eğitim alanındaki uzmanlar:
  • Eğitim Bakanlığından referans mektubu.
  • BAE’de geçerli bir çalışma izni.
 • Araştırmacılar ve din alimleri:
  • Kültür ve Gençlik Bakanlığı ya da BAE’deki başka bir ilgili merciden alınmış referans mektubu.

Olağanüstü Yetenekler

Yeteneğin gösterildiği alana göre aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekir:

 • Yatırımcılar:
  • BAE Ekonomik Bakanlığı ya da Abu Dhabi Rekabet Ofisi gibi ilgili başka biri kurum tarafından referans mektubu.
  • BAE ekonomisine katkıda bulunabilecek bir icat veya inovasyon için kayıtlı patent.
 • Sporcular:
  • BAE merkezli bir spor mercisi tarafından referans mektubu.
  • Spor alanında edinilmiş başarılı gösteren bir öz geçmiş ve benzer deneyim sertifikaları.
 • Kültürel ve sanatsal beceriler:
  • Kültür ve Gençlik Bakanlığı ya da başak bir ilgili merciden alınmış referans mektubu.
  • Kültür veya sanat alanındaki başarılı gösteren bir öz geçmiş, çalışma örnekleri ve deneyim sertifikaları.
  • Başvuruyu yapan kişi tarafından alınmış ödül veya sponsorluk belgeleri.
 • Dijital teknoloji uzmanları:
  • BAE Yapay Zekâ Konseyi tarafından alınmış referans mektubu.

İnsani Yardım İşçileri

Bu kategorideki kişilerin aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekir:

 • En az üniversite seviyesinde bir diploma.
 • Toplumsal Kalkınma Bakanlığı veya başka bir ilgili merciden alınmış referans mektubu.

Ön Saf İşçisi

Bu kategorideki kişilerin aşağıdaki belgeyi vermesi gerekir:

 • İlgili mercilerden bir referans mektubu ya da Ön Saf Kahramanları Ofisinden (Frontline Heroes Office) bir adaylık mektubu.

BAE Altın Vize için Nasıl Başvuru Yapılır

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Altın Oturum izni almak isteyip gerekli şartları karşılayan kişiler, başvurularını  yetkili merciler ve çeşitli kanallardan internet veya bizzat giderek yapabilirler.

Resmî hizmet kanalları arasında Kimlik, Vatandaşlık, Gümrük ve Liman Güvenliği için Fedaral Otorite (Federal Authority for Identity and Citizenship, Customs, and Ports Security) ile BAE Kimlik ve Vatandaşlık Telefon Uygulaması (UAEICP), Müşteri Mutluluk Merkezleri ve BAE’de Kimlik ve Vatandaşlık için Federal Otorite tarafından tasdiklenmiş “typing office”ler bulunur.

Dubai Altın Vize çıkarmak isteyenler Dubai Oturum ve Yabancı İşleri Genel Müdürlüğü (General Directorate of Residency and Foreigners Affairs) resmî sitesine başvurabilirler. Gerekli şartları karşılayan kişiler, başvurularını Abu Dhabi Altın Vize çıkaran Abu Dhabi Mukimler Ofisi (Abu Dhabi Residents Office) aracılığıyla yapabilirler.

Başvuru işlemleri; başvurulan kategori, başvuru yapılan yer ve başvurunun online mı yoksa bizzat mı yapıldığına göre değişebilir. Ancak çoğu kişinin ne olursa olsun aşağıdaki adımları izlemesi gerekecektir:

 1. Bir hizmet sağlayıcıya ulaşın:
  Hizmet sağlayıcılarından birinin web sitesi veya mobil uygulamasına ulaşın ya da Müşteri Mutluluk Merkezleri ve yazman ofisleri gibi kişisel başvuru merkezlerinden birine gidin.
 2. Başvuru formunu doldurun:
  Altın Oturum veya Altın Vize adaylığına başvurmak için başvuru formunu doldurup gerekli bütün bilgileri girin.
 3. Gerekli belgeleri yollayın:
  Altın Oturum için gerekli belgeler, başvurunun yapıldığı vize kategorisine ve durumun karmaşıklığına göre değişecektir.
 4. Hizmet ücretini ödeyin:
  Ücretin tutarı başvuruda vermiş olduğunuz bilgilere göre değişebilir.
 5. Doldurduğunuz başvuruyu gönderin:
  Altın Vize başvuru belgeniz doldurulup gönderildiği zaman, başvuru talebinizin durumunu incelemenizi sağlayan bir takip numarası alırsınız.
 6. Sonucu bekleyin:
  Başvuru incelemesi yapıldığında ya başvurunuzun onaylandığına dair bilgi alırsınız ya da ek bilgi veya belge vermeniz istenir.

  Altın Oturum izninin işlem süresi iki (2) ila yedi (7) iş günü olmakla beraber, başvurunun karmaşıklığına göre daha uzun sürebilir.

 BAE dışından başvuran kişilerin yukarıdaki adımları izlemeden önce bir giriş iznine başvurmaları gerekir. Bu giriş iznini edinerek BAE’ye gelebilir ve Altın Oturum başvurusunun prosedürlerini ülke içinden halledebilirler. Eğer onay çıkarsa altı aylık bir çok girişli vize verilir. Bu vizeyi kullanarak BAE Altın Vize başvurularını ülke içinden sürdürebilirler.

BAE Altın Vize Ücretleri

Kamu yatırımcıları, gayrimenkul yatırımcılar ve girişimciler gibi bazı kategorideki kişilerin Altın Oturum için belli başlı yatırım şartları bulunur. Ayrıca BAE Altın Oturum için başvura herkesin gerekli ücretleri ödemesi gerekir.

Aşağıdan Altın Vize başvurusu için istenen ücretleri görebilirsiniz:

 • Beş yıllık Altın Oturum izni almak için:
  • Oturum ücreti: AED 2.280
  • Kimlik ücreti: AED 575
 • 10 yıllık Altın Oturum almak için:
  • Oturum ücreti: AED 2.790
  • Kimlik ücreti: AED 1.070

Ayrıca başvuru işlem ücretleri de alınabilir. Bu hizmetin ücreti, Altın Oturum başvurusunun yapıldığı kurum veya merciye göre değişecektir. Örneğin Altın Oturum başvurunuzu Federal Authority for Identity and Citizenship, Customs, Ports Security resmî sitesi veya UAEICP’den yapıyorsanız aşağıdaki ücretleri ödemeniz istenir:

 • Elektronik hizmet ücreti: AED 28
 • ICP ücreti: AED 22
 • Akıllı hizmetler ücreti: AED 100

BAE’ye giriş yapmak için altı aylık çok girişli BAE vizesine başvurmak isteyen kişilerin Altın Oturum başvuru işlemlerinde aşağıdaki ücretleri ödemeleri istenir:

 • Vize çıkarma ücreti: AED 1,000
 • Talep ücreti: AED 100
 • Elektronik hizmet ücreti: AED 28
 • ICP ücreti: AED 22
 • Akıllı hizmetler ücreti: AED 100

BAE Altın Oturum Geçerlilik Süresi

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Altın Oturum izinleri 5 yıllık veya 10 yıllık çıkarılır. İkamet edilen süre boyunca Altın Oturum vizesinin gereklilik ve şartları korunduğu sürece vizeyi aynı süre için yenilemek mümkündür.

Çıkarılan oturum süresi (5 veya 10 yıl), başvurulan vize kategorisi ve Altın Oturum iznini çıkaran merciye göre değişir. Örneğin gayrimenkul yatırımcılarına yenilenebilir 5 yıllık Altın Oturum izni çıkarılırken kamu yatırımcılarına yenilenebilir 10 yıl Altın Oturum izni çıkarılır. Aynı şekilde, lise mezunlarına genelde 5 yıllık Altın Oturum izni verilirken üniversite mezunlarına 10 yıllık Altın Oturum izni verilir.

Abu Dhabi Mukimler Ofisi yakın zaman önce bütün Altın Oturum kategorilerinin 10 yıl olacak şekilde sabitlendiğini açıklamıştı. Dolayısıyla Abu Dhabi’den çıkarılan bütün Altın Oturum vizeleri, kategoriden bağımsız olarak 10 sene için geçerli olmaktadır.

Dahası, BAE Altın Oturum programına yapılmış yeni değişikliklere göre yatırımcılar artık asgari bir ikamet şartına tabi olmayacaktır. Böylece yatırım yoluyla BAE oturumu programının bütün avantajlarından faydalanırken yurt dışında istenildiği kadar kalmak mümkün olacaktır.

BAE’de Yaşam

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet etmek isteyenler eşsiz bir deneyim yaşayabilirler. Her türden çeşitliliğe kucak açıp saygı gösteren BAE’de 200’den fazla ülkenin vatandaşları yaşamaktadır. BAE’de yaşamanın en öne çıkan avantajı; gelişmiş altyapı, teknoloji, lüks ve çok çeşitli meskûnları ve hem hızı hem de verimliliğiyle ünlü kamu hizmetleriyle birleşen yüksek yaşam standardıdır.

Kültürel çeşitlilik ve hoşgörü, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gelenlerin anında fark edebileceği özelliklerindendir. Dünyanın her yerinden gelen insanların buluşma noktası olan BAE’de birçok kültür, dil ve gelenek içi içe girmiş, böylece farklı ülkelerin vatandaşlarına bir aidiyet hisse sağlamıştır.

BAE ayrıca Dubai’deki ikonik gökdelenlerden Abu Dhabi’deki tertemiz kumsallara ve Sharjah’ın kültürel cazibesine kadar her türlü zevk ve tercihe göre farklı farklı yaşam çevresi sunar. Dahası, sık sık düzenlenen kültürel, eğlence, spor, sergi ve global konferans etkinlikleriyle modernliği otantiklikle birleştirmek isteyen kişiler için ideal yerlerden bir tanesidir.

BAE’de çok sayıda prestijli uluslararası eğitim ve sağlık kurumu bulunur. Buraya gelecek olan kişiler aileleriyle üst düzey hizmetlere erişebilir ve yurt dışına çıkma gereği olmadan mükemmel okullar, üniversiteler, hastaneler ve sağlık tesislerinden faydalanabilirler.

Vergi sistemi çok elverişli olduğundan çalışmak, yatırım yapmak veya büyümek isteyen birey ve işletmeler için BAE çok cazip ülkelerdendir. Gelir vergisi olmadığı ve düşük şirket vergisi olduğu için hem bireyler hem de şirketler Birleşik Arap Emirlikleri’nde gelirlerini artırıp servetlerini büyütebilirler. Dünyanın en büyük ekonomi merkezlerinden biri olarak kabul edilen BAE, yatırımcılara bilhassa gelişmekte olan gayrimenkul piyasasında birçok kârlı fırsat sunar.

BAE’ye gelme sebebiniz ister kaliteli bir yaşam sürmek, ister kültür bakımından çok çeşitli bir topluma katılmak, ister üst düzey eğitim ve sağlık sistemlerine erişmek, isterse de kârlı yatırım ve büyüme fırsatlarından faydalanmak olsun, Birleşik Arap Emirlikleri, içinde yaşayanlara tüm bu avantajları sunma vaadini yerine getirmektedir.

Üstün beceri ve uzmanlıklara sahip yatırımcı ve bireyler Altın Yatırım programıyla BAE’ye taşınıp tüm bu özelliklerden yararlanarak hedeflerine ulaşmaya bir adım daha yaklaşabilirler. Ayrıca uluslararası seyahat özgürlüklerini artırabilir ve hem kendileri hem de aileleri için daha iyi bir gelecek kurabilirler.

SSS

Altın Oturum programıyla BAE vatandaşlığı ve BAE pasaportu alınabilir mi?

Hayır, BAE Altın Oturum programına girmek, kişiye Emirlik vatandaşlığı veya BAE pasaportu alma hakkı tanımaz. Ancak Altın Oturum ile BAE’de uzun süre yaşama, çalışma, eğitim alma ve yatırım yapma hakkına sahip olursunuz.

Altın Oturum programıyla ileride BAE’de kalıcı oturum fırsatı elde edilebilir mi?

BAE Altın Oturum programı, 5 veya 10 yıl geçerli olan uzun süreli oturum izni kazandırır. Altın Oturum sahipleri oturum iznine sahip oldukları süre boyunca gerekli şartları yerine getirdikleri sürece oturum izinlerini aynı sürede yenileyebilirler. İzin yenileme haklarını korudukları sürece Altın Oturum sahipleri BAE’de sürekli olarak yaşayabilir.

BAE’de Altın Oturum, Yeşil Oturum ve Standart Oturum Vizesi arasında ne fark vardır?

Altın Oturum, 5 veya 10 yıllığına çıkarılabilen, yenilenebilir uzun süreli bir oturum iznidir. Müstesna beceri ve özelliklere sahip kişilere çıkarılır ve BAE içinde birçok avantaj sağlar.
Yeşil Oturum da 5 yıla kadar alınabilen, yenilenebilir bir oturum iznidir. Serbest çalışanlara ve yetenekli işçilere çıkarılır. Sponsor ya da işveren gerektirmez. Kazandırdığı avantajlar Standart Oturum sahiplerine göre daha fazla olsa da Altın Oturum sahiplerine göre daha azdır.
Standart Çalışma Oturumu genelde her iki (2) veya üç (3) yılda bir yenilenmesi gereken kısa süreli, temel seviyedeki bir oturum iznidir. Bu izni alabilmek için BAE’deki bir işverenle iş sözleşmesi imzalanması gerekir.

Altın Oturum alıp alamayacağımı nasıl anlarım?

BAE’de Altın Oturum alıp alamayacağınızı “Federal Authority for Identity and Citizenship and Customs and Port Security” web sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca kategoriler hakkında ayrıntılara ve her kategori için gerekenler listesine web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

Dubai Altın Vize, Abu Dhabi Altın Vize’den farklı mıdır?

Başvuru platformlarındaki varyasyonlar sebebiyle başvuru süreçleri arasında küçük farklılıklar olabilse de Dubai ve Abu Dhabi Altın Oturum programları hemen hemen aynı avantajları sağlamaktadır.

Gitmek istediğiniz yer için vize gerekli mi öğrenin

Kendi pasaportum
Gitmek istediğim yer

Son haber ve makaleler