شورای عالی همکاری خلیج، در تصمیمی تاریخی، ویزای توریستی یکپارچه شورای همکاری خلیج را تایید کرد

منتشر شده در: 05 دسامبر 2023

در ۵ دسامبر ۲۰۲۳، در یک تصمیم مهم، شورای عالی همکاری خلیج ((GCC، اقدامات مورد توافق برای ویزای توریستی یکپارچه شورای همکاری خلیج را تصویب کرد. این تصمیم محوری که در بیانیه پایانی شورا در چهل‌و‌چهارمین جلسه‌ی آن در دوحه‌ی قطر مورد تأکید قرار گرفت، به‌عنوان تأیید مستقیم درخواست‌های ارائه‌شده توسط کمیته وزرای امور داخلی کشورها، در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، شورا به این وزیران اجازه داده است تا اقدامات لازم را برای اجرای روادید (صدور ویزا) انجام دهند.

ویزای توریستی یکپارچه شورای همکاری خلیج، ابتکار پیشگامانه‌ای است که با هدف تقویت ارتباط سفر بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج انجام می‌شود؛ کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان و بحرین. این ابتکار که به‌منظور امکان بازدید مسافران از هر شش کشور فقط با یک ویزا طراحی شده است، به مانند مفهوم منطقه شنگن در اروپا است. این نوآوری و طرح جدید، رفت‌و‌آمد را برای افرادی که دارای ویزای ورود و مجوز اقامتی از هر کشور شورای همکاری خلیج هستند، تسهیل خواهد کرد.

تصویب ویزای توریستی یکپارچه نشان‌دهنده‌ی گامی مهم در همکاری منطقه‌ای و یکپارچگی اقتصادی در داخل شورای همکاری خلیج  است. همانطور که قبلاً توسط عالیجناب عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود، انتظار می‌رود این ابتکار بین سال‌های 2024 و 2025 عملیاتی شود که نشان‌دهنده‌ی پیشرفتی بزرگ در همکاری‌های منطقه ای است.

ویزای توریستی یکپارچه قرار است صنعت گردشگری را تقویت و سفر یکپارچه در سراسر منطقه خلیج را تسهیل نماید. این تصمیم مهم بر تعهد شورای همکاری خلیج به تقویت یک جامعه متحد و مرفه، افزایش سهولت و دسترسی به مسافرت، هم برای گردشگران و هم برای ساکنان کشورهای عضو تأکید می‌کند.

رتبه‌بندی پاسپورت

رتبه پاسپورت: 1
مقاصد: 196
رتبه پاسپورت: 4
مقاصد: 191
رتبه پاسپورت: 5
مقاصد: 190
رتبه پاسپورت: 7
مقاصد: 188
رتبه پاسپورت: 8
مقاصد: 187
رتبه پاسپورت: 9
مقاصد: 186
رتبه پاسپورت: 11
مقاصد: 184
رتبه پاسپورت: 12
مقاصد: 183
رتبه پاسپورت: 13
مقاصد: 182
رتبه پاسپورت: 14
مقاصد: 181
رتبه پاسپورت: 15
مقاصد: 180
رتبه پاسپورت: 16
مقاصد: 178
رتبه پاسپورت: 17
مقاصد: 177
رتبه پاسپورت: 18
مقاصد: 176
رتبه پاسپورت: 20
مقاصد: 170
رتبه پاسپورت: 21
مقاصد: 168
رتبه پاسپورت: 22
مقاصد: 166
رتبه پاسپورت: 23
مقاصد: 160
رتبه پاسپورت: 24
مقاصد: 159
رتبه پاسپورت: 25
مقاصد: 157
رتبه پاسپورت: 26
مقاصد: 155
رتبه پاسپورت: 28
مقاصد: 152
رتبه پاسپورت: 29
مقاصد: 151
رتبه پاسپورت: 30
مقاصد: 150
رتبه پاسپورت: 31
مقاصد: 148
رتبه پاسپورت: 32
مقاصد: 147
رتبه پاسپورت: 33
مقاصد: 146
رتبه پاسپورت: 34
مقاصد: 145
رتبه پاسپورت: 35
مقاصد: 144
رتبه پاسپورت: 36
مقاصد: 142
رتبه پاسپورت: 37
مقاصد: 137
رتبه پاسپورت: 38
مقاصد: 136
رتبه پاسپورت: 39
مقاصد: 134
رتبه پاسپورت: 40
مقاصد: 133
رتبه پاسپورت: 41
مقاصد: 132
رتبه پاسپورت: 42
مقاصد: 129
رتبه پاسپورت: 43
مقاصد: 128
رتبه پاسپورت: 44
مقاصد: 127
رتبه پاسپورت: 45
مقاصد: 126
رتبه پاسپورت: 46
مقاصد: 125
رتبه پاسپورت: 47
مقاصد: 124
رتبه پاسپورت: 48
مقاصد: 123
رتبه پاسپورت: 49
مقاصد: 122
رتبه پاسپورت: 50
مقاصد: 121
رتبه پاسپورت: 51
مقاصد: 120
رتبه پاسپورت: 52
مقاصد: 117
رتبه پاسپورت: 53
مقاصد: 106
رتبه پاسپورت: 54
مقاصد: 100
رتبه پاسپورت: 55
مقاصد: 99
رتبه پاسپورت: 56
مقاصد: 98
رتبه پاسپورت: 57
مقاصد: 94
رتبه پاسپورت: 58
مقاصد: 92
رتبه پاسپورت: 59
مقاصد: 91
رتبه پاسپورت: 60
مقاصد: 90
رتبه پاسپورت: 61
مقاصد: 89
رتبه پاسپورت: 62
مقاصد: 88
رتبه پاسپورت: 63
مقاصد: 87
رتبه پاسپورت: 64
مقاصد: 85
رتبه پاسپورت: 65
مقاصد: 84
رتبه پاسپورت: 66
مقاصد: 83
رتبه پاسپورت: 67
مقاصد: 80
رتبه پاسپورت: 68
مقاصد: 79
رتبه پاسپورت: 69
مقاصد: 78
رتبه پاسپورت: 70
مقاصد: 75
رتبه پاسپورت: 71
مقاصد: 73
رتبه پاسپورت: 73
مقاصد: 70
رتبه پاسپورت: 74
مقاصد: 69
رتبه پاسپورت: 75
مقاصد: 68
رتبه پاسپورت: 76
مقاصد: 67
رتبه پاسپورت: 77
مقاصد: 66
رتبه پاسپورت: 78
مقاصد: 65
رتبه پاسپورت: 79
مقاصد: 64
رتبه پاسپورت: 80
مقاصد: 63
رتبه پاسپورت: 82
مقاصد: 61
رتبه پاسپورت: 83
مقاصد: 60
رتبه پاسپورت: 84
مقاصد: 59
رتبه پاسپورت: 85
مقاصد: 58
رتبه پاسپورت: 86
مقاصد: 57
رتبه پاسپورت: 87
مقاصد: 56
رتبه پاسپورت: 88
مقاصد: 55
رتبه پاسپورت: 89
مقاصد: 54
رتبه پاسپورت: 91
مقاصد: 52
رتبه پاسپورت: 92
مقاصد: 51
رتبه پاسپورت: 93
مقاصد: 50
رتبه پاسپورت: 94
مقاصد: 49
رتبه پاسپورت: 95
مقاصد: 48
رتبه پاسپورت: 97
مقاصد: 44
رتبه پاسپورت: 98
مقاصد: 43
رتبه پاسپورت: 99
مقاصد: 42
رتبه پاسپورت: 100
مقاصد: 40
رتبه پاسپورت: 101
مقاصد: 38
رتبه پاسپورت: 102
مقاصد: 36
رتبه پاسپورت: 103
مقاصد: 35
رتبه پاسپورت: 104
مقاصد: 34
رتبه پاسپورت: 105
مقاصد: 31
رتبه پاسپورت: 106
مقاصد: 28
رتبه پاسپورت: 107
مقاصد: 27

بررسی کنید که آیا برای مقصد بعدی خود نیاز به ویزا دارید

پاسپورت این کشور را دارم
قصد سفر دارم