کشور خود را بررسی کنید رتبه گذرنامه

visaindex.com پلتفرم جامع آنلاین است که اطلاعات در مورد رتبه گذرنامه‌ها و الزامات ویزا ارائه می‌کند. visaindex.com از Guide Passport Index استفاده می‌کند، که دقیق‌ترین و به‌روزترین ابزار رتبه‌بندی گذرنامه به شمار می‌آید، و گذرنامه‌های جهان را بر اساس تعداد مقاصد سفر بدون ویزا رتبه‌بندی می‌نماید.

رتبه‌بندی پاسپورت 2024

رتبه پاسپورت: 1
مقاصد: 195
رتبه پاسپورت: 2
مقاصد: 194
رتبه پاسپورت: 5
مقاصد: 190
رتبه پاسپورت: 6
مقاصد: 189
رتبه پاسپورت: 8
مقاصد: 187
رتبه پاسپورت: 9
مقاصد: 186
رتبه پاسپورت: 10
مقاصد: 185
رتبه پاسپورت: 11
مقاصد: 184
رتبه پاسپورت: 12
مقاصد: 183
رتبه پاسپورت: 13
مقاصد: 182
رتبه پاسپورت: 14
مقاصد: 180
رتبه پاسپورت: 15
مقاصد: 177
رتبه پاسپورت: 16
مقاصد: 176
رتبه پاسپورت: 17
مقاصد: 175
رتبه پاسپورت: 18
مقاصد: 173
رتبه پاسپورت: 19
مقاصد: 172
رتبه پاسپورت: 20
مقاصد: 169
رتبه پاسپورت: 21
مقاصد: 168
رتبه پاسپورت: 22
مقاصد: 166
رتبه پاسپورت: 23
مقاصد: 160
رتبه پاسپورت: 24
مقاصد: 159
رتبه پاسپورت: 25
مقاصد: 157
رتبه پاسپورت: 26
مقاصد: 156
رتبه پاسپورت: 27
مقاصد: 155
رتبه پاسپورت: 29
مقاصد: 151
رتبه پاسپورت: 30
مقاصد: 150
رتبه پاسپورت: 31
مقاصد: 149
رتبه پاسپورت: 32
مقاصد: 147
رتبه پاسپورت: 33
مقاصد: 146
رتبه پاسپورت: 34
مقاصد: 145
رتبه پاسپورت: 35
مقاصد: 144
رتبه پاسپورت: 36
مقاصد: 143
رتبه پاسپورت: 37
مقاصد: 142
رتبه پاسپورت: 38
مقاصد: 141
رتبه پاسپورت: 39
مقاصد: 137
رتبه پاسپورت: 40
مقاصد: 135
رتبه پاسپورت: 41
مقاصد: 133
رتبه پاسپورت: 42
مقاصد: 132
رتبه پاسپورت: 43
مقاصد: 131
رتبه پاسپورت: 44
مقاصد: 129
رتبه پاسپورت: 45
مقاصد: 128
رتبه پاسپورت: 46
مقاصد: 127
رتبه پاسپورت: 47
مقاصد: 126
رتبه پاسپورت: 48
مقاصد: 125
رتبه پاسپورت: 49
مقاصد: 123
رتبه پاسپورت: 50
مقاصد: 122
رتبه پاسپورت: 51
مقاصد: 120
رتبه پاسپورت: 52
مقاصد: 119
رتبه پاسپورت: 53
مقاصد: 116
رتبه پاسپورت: 54
مقاصد: 115
رتبه پاسپورت: 55
مقاصد: 105
رتبه پاسپورت: 56
مقاصد: 99
رتبه پاسپورت: 57
مقاصد: 97
رتبه پاسپورت: 58
مقاصد: 92
رتبه پاسپورت: 59
مقاصد: 91
رتبه پاسپورت: 60
مقاصد: 90
رتبه پاسپورت: 61
مقاصد: 89
رتبه پاسپورت: 62
مقاصد: 88
رتبه پاسپورت: 63
مقاصد: 87
رتبه پاسپورت: 64
مقاصد: 86
رتبه پاسپورت: 65
مقاصد: 84
رتبه پاسپورت: 66
مقاصد: 83
رتبه پاسپورت: 67
مقاصد: 82
رتبه پاسپورت: 68
مقاصد: 81
رتبه پاسپورت: 69
مقاصد: 79
رتبه پاسپورت: 70
مقاصد: 78
رتبه پاسپورت: 71
مقاصد: 77
رتبه پاسپورت: 72
مقاصد: 74
رتبه پاسپورت: 73
مقاصد: 73
رتبه پاسپورت: 74
مقاصد: 72
رتبه پاسپورت: 75
مقاصد: 70
رتبه پاسپورت: 77
مقاصد: 67
رتبه پاسپورت: 78
مقاصد: 66
رتبه پاسپورت: 79
مقاصد: 65
رتبه پاسپورت: 80
مقاصد: 64
رتبه پاسپورت: 81
مقاصد: 63
رتبه پاسپورت: 82
مقاصد: 62
رتبه پاسپورت: 83
مقاصد: 61
رتبه پاسپورت: 84
مقاصد: 60
رتبه پاسپورت: 85
مقاصد: 59
رتبه پاسپورت: 86
مقاصد: 58
رتبه پاسپورت: 87
مقاصد: 57
رتبه پاسپورت: 88
مقاصد: 56
رتبه پاسپورت: 89
مقاصد: 55
رتبه پاسپورت: 90
مقاصد: 54
رتبه پاسپورت: 91
مقاصد: 53
رتبه پاسپورت: 93
مقاصد: 51
رتبه پاسپورت: 94
مقاصد: 50
رتبه پاسپورت: 95
مقاصد: 49
رتبه پاسپورت: 96
مقاصد: 48
رتبه پاسپورت: 97
مقاصد: 47
رتبه پاسپورت: 98
مقاصد: 45
رتبه پاسپورت: 100
مقاصد: 43
رتبه پاسپورت: 101
مقاصد: 42
رتبه پاسپورت: 102
مقاصد: 41
رتبه پاسپورت: 103
مقاصد: 39
رتبه پاسپورت: 104
مقاصد: 37
رتبه پاسپورت: 105
مقاصد: 35
رتبه پاسپورت: 106
مقاصد: 34
رتبه پاسپورت: 107
مقاصد: 33
رتبه پاسپورت: 108
مقاصد: 30
رتبه پاسپورت: 109
مقاصد: 27
رتبه پاسپورت: 110
مقاصد: 26

گذرنامه

قدرت گذرنامه

گذرنامه
سنگاپور
سنگاپور flag
سنگاپور
رتبه پاسپورت: 1
اسپانیا
اسپانیا flag
اسپانیا
رتبه پاسپورت: 2
فرانسه
فرانسه flag
فرانسه
رتبه پاسپورت: 3
آلمان
آلمان flag
آلمان
رتبه پاسپورت: 3
ایتالیا
ایتالیا flag
ایتالیا
رتبه پاسپورت: 3
ژاپن
ژاپن flag
ژاپن
رتبه پاسپورت: 3
کره جنوبی
کره جنوبی flag
کره جنوبی
رتبه پاسپورت: 3
اتریش
اتریش flag
اتریش
رتبه پاسپورت: 4
دانمارک
دانمارک flag
دانمارک
رتبه پاسپورت: 4
فنلاند
فنلاند flag
فنلاند
رتبه پاسپورت: 4
ایرلند
ایرلند flag
ایرلند
رتبه پاسپورت: 4
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ flag
لوکزامبورگ
رتبه پاسپورت: 4
هلند
هلند flag
هلند
رتبه پاسپورت: 4
سوئد
سوئد flag
سوئد
رتبه پاسپورت: 4
سوئیس
سوئیس flag
سوئیس
رتبه پاسپورت: 4
بریتانیا
بریتانیا flag
بریتانیا
رتبه پاسپورت: 4
بلژیک
بلژیک flag
بلژیک
رتبه پاسپورت: 5
نروژ
نروژ flag
نروژ
رتبه پاسپورت: 5
نیوزلند
نیوزلند flag
نیوزلند
رتبه پاسپورت: 6
پرتغال
پرتغال flag
پرتغال
رتبه پاسپورت: 6
استرالیا
استرالیا flag
استرالیا
رتبه پاسپورت: 7
کانادا
کانادا flag
کانادا
رتبه پاسپورت: 7
یونان
یونان flag
یونان
رتبه پاسپورت: 7
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا flag
ایالات متحده آمریکا
رتبه پاسپورت: 7
مجارستان
مجارستان flag
مجارستان
رتبه پاسپورت: 8
مالت
مالت flag
مالت
رتبه پاسپورت: 8
جمهوری چک
جمهوری چک flag
جمهوری چک
رتبه پاسپورت: 9
ایسلند
ایسلند flag
ایسلند
رتبه پاسپورت: 10
لیتوانی
لیتوانی flag
لیتوانی
رتبه پاسپورت: 10
لهستان
لهستان flag
لهستان
رتبه پاسپورت: 10
استونی
استونی flag
استونی
رتبه پاسپورت: 11
لیختن اشتاین
لیختن اشتاین flag
لیختن اشتاین
رتبه پاسپورت: 11
اسلواکی
اسلواکی flag
اسلواکی
رتبه پاسپورت: 11
لتونی
لتونی flag
لتونی
رتبه پاسپورت: 12
اسلوونی
اسلوونی flag
اسلوونی
رتبه پاسپورت: 12
مالزی
مالزی flag
مالزی
رتبه پاسپورت: 13
کرواسی
کرواسی flag
کرواسی
رتبه پاسپورت: 14
موناکو
موناکو flag
موناکو
رتبه پاسپورت: 14
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی flag
امارات متحده عربی
رتبه پاسپورت: 14
قبرس
قبرس flag
قبرس
رتبه پاسپورت: 15
شیلی
شیلی flag
شیلی
رتبه پاسپورت: 16
بلغارستان
بلغارستان flag
بلغارستان
رتبه پاسپورت: 17
هنگ‌کنگ
هنگ‌کنگ flag
هنگ‌کنگ
رتبه پاسپورت: 17
رومانی
رومانی flag
رومانی
رتبه پاسپورت: 17
سن مارینو
سن مارینو flag
سن مارینو
رتبه پاسپورت: 18
آندورا
آندورا flag
آندورا
رتبه پاسپورت: 19
آرژانتین
آرژانتین flag
آرژانتین
رتبه پاسپورت: 19
برزیل
برزیل flag
برزیل
رتبه پاسپورت: 19
اسرائیل
اسرائیل flag
اسرائیل
رتبه پاسپورت: 20
برونئی
برونئی flag
برونئی
رتبه پاسپورت: 21
باربادوس
باربادوس flag
باربادوس
رتبه پاسپورت: 22
باهاما
باهاما flag
باهاما
رتبه پاسپورت: 23
مکزیک
مکزیک flag
مکزیک
رتبه پاسپورت: 24
اروگوئه
اروگوئه flag
اروگوئه
رتبه پاسپورت: 25
سیشل
سیشل flag
سیشل
رتبه پاسپورت: 26
واتیکان
واتیکان flag
واتیکان
رتبه پاسپورت: 26
سنت کیتس و نویس
سنت کیتس و نویس flag
سنت کیتس و نویس
رتبه پاسپورت: 27
آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا flag
آنتیگوا و باربودا
رتبه پاسپورت: 28
سنت وینسنت و گرنادین‌ها
سنت وینسنت و گرنادین‌ها flag
سنت وینسنت و گرنادین‌ها
رتبه پاسپورت: 28
موریس
موریس flag
موریس
رتبه پاسپورت: 29
اوکراین
اوکراین flag
اوکراین
رتبه پاسپورت: 30
کاستاریکا
کاستاریکا flag
کاستاریکا
رتبه پاسپورت: 31
ترینیداد و توباگو
ترینیداد و توباگو flag
ترینیداد و توباگو
رتبه پاسپورت: 31
پاراگوئه
پاراگوئه flag
پاراگوئه
رتبه پاسپورت: 32
ماکائو
ماکائو flag
ماکائو
رتبه پاسپورت: 33
پاناما
پاناما flag
پاناما
رتبه پاسپورت: 34
سنت لوسیا
سنت لوسیا flag
سنت لوسیا
رتبه پاسپورت: 34
گرانادا
گرانادا flag
گرانادا
رتبه پاسپورت: 35
تایوان
تایوان flag
تایوان
رتبه پاسپورت: 36
پرو
پرو flag
پرو
رتبه پاسپورت: 37
دومینیکا
دومینیکا flag
دومینیکا
رتبه پاسپورت: 38
صربستان
صربستان flag
صربستان
رتبه پاسپورت: 39
کلمبیا
کلمبیا flag
کلمبیا
رتبه پاسپورت: 40
السالوادور
السالوادور flag
السالوادور
رتبه پاسپورت: 40
گوآتمالا
گوآتمالا flag
گوآتمالا
رتبه پاسپورت: 40
هندوراس
هندوراس flag
هندوراس
رتبه پاسپورت: 41
جزایر سلیمان
جزایر سلیمان flag
جزایر سلیمان
رتبه پاسپورت: 42
ساموآ
ساموآ flag
ساموآ
رتبه پاسپورت: 43
مقدونیه شمالی
مقدونیه شمالی flag
مقدونیه شمالی
رتبه پاسپورت: 44
نیکاراگوئه
نیکاراگوئه flag
نیکاراگوئه
رتبه پاسپورت: 45
گرجستان
گرجستان flag
گرجستان
رتبه پاسپورت: 46
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو flag
مونته‌نگرو
رتبه پاسپورت: 47
تووالو
تووالو flag
تووالو
رتبه پاسپورت: 47
جزایر مارشال
جزایر مارشال flag
جزایر مارشال
رتبه پاسپورت: 48
تونگا
تونگا flag
تونگا
رتبه پاسپورت: 48
کیریباتی
کیریباتی flag
کیریباتی
رتبه پاسپورت: 49
مولداوی
مولداوی flag
مولداوی
رتبه پاسپورت: 49
ونزوئلا
ونزوئلا flag
ونزوئلا
رتبه پاسپورت: 49
بوستی و هرزگوین
بوستی و هرزگوین flag
بوستی و هرزگوین
رتبه پاسپورت: 50
پالائو
پالائو flag
پالائو
رتبه پاسپورت: 50
میکرونزی
میکرونزی flag
میکرونزی
رتبه پاسپورت: 51
آلبانی
آلبانی flag
آلبانی
رتبه پاسپورت: 52
فدراسیون روسیه
فدراسیون روسیه flag
فدراسیون روسیه
رتبه پاسپورت: 53
ترکیه
ترکیه flag
ترکیه
رتبه پاسپورت: 54
قطر
قطر flag
قطر
رتبه پاسپورت: 55
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی flag
آفریقای جنوبی
رتبه پاسپورت: 55
بلیز
بلیز flag
بلیز
رتبه پاسپورت: 56
کویت
کویت flag
کویت
رتبه پاسپورت: 56
تیمور شرقی
تیمور شرقی flag
تیمور شرقی
رتبه پاسپورت: 57
اکوادور
اکوادور flag
اکوادور
رتبه پاسپورت: 58
مالدیو
مالدیو flag
مالدیو
رتبه پاسپورت: 59
وانواتو
وانواتو flag
وانواتو
رتبه پاسپورت: 60
فیجی
فیجی flag
فیجی
رتبه پاسپورت: 61
گویان
گویان flag
گویان
رتبه پاسپورت: 62
نائورو
نائورو flag
نائورو
رتبه پاسپورت: 62
عربستان سعودی
عربستان سعودی flag
عربستان سعودی
رتبه پاسپورت: 62
بحرین
بحرین flag
بحرین
رتبه پاسپورت: 63
بوتسوانا
بوتسوانا flag
بوتسوانا
رتبه پاسپورت: 63
جامائیکا
جامائیکا flag
جامائیکا
رتبه پاسپورت: 64
عمان
عمان flag
عمان
رتبه پاسپورت: 65
پاپوآ گینه نو
پاپوآ گینه نو flag
پاپوآ گینه نو
رتبه پاسپورت: 65
بلاروس
بلاروس flag
بلاروس
رتبه پاسپورت: 66
تایلند
تایلند flag
تایلند
رتبه پاسپورت: 67
چین
چین flag
چین
رتبه پاسپورت: 68
اندونزی
اندونزی flag
اندونزی
رتبه پاسپورت: 69
قزاقستان
قزاقستان flag
قزاقستان
رتبه پاسپورت: 70
کوزوو
کوزوو flag
کوزوو
رتبه پاسپورت: 70
سورینام
سورینام flag
سورینام
رتبه پاسپورت: 70
بولیوی
بولیوی flag
بولیوی
رتبه پاسپورت: 71
لسوتو
لسوتو flag
لسوتو
رتبه پاسپورت: 71
نامیبیا
نامیبیا flag
نامیبیا
رتبه پاسپورت: 71
اسواتینی
اسواتینی flag
اسواتینی
رتبه پاسپورت: 72
مالاوی
مالاوی flag
مالاوی
رتبه پاسپورت: 73
کنیا
کنیا flag
کنیا
رتبه پاسپورت: 74
تانزانیا
تانزانیا flag
تانزانیا
رتبه پاسپورت: 74
ارمنستان
ارمنستان flag
ارمنستان
رتبه پاسپورت: 75
آذربایجان
آذربایجان flag
آذربایجان
رتبه پاسپورت: 75
جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن flag
جمهوری دومینیکن
رتبه پاسپورت: 76
گامبیا
گامبیا flag
گامبیا
رتبه پاسپورت: 76
مراکش
مراکش flag
مراکش
رتبه پاسپورت: 76
تونس
تونس flag
تونس
رتبه پاسپورت: 76
زامبیا
زامبیا flag
زامبیا
رتبه پاسپورت: 76
غنا
غنا flag
غنا
رتبه پاسپورت: 77
اوگاندا
اوگاندا flag
اوگاندا
رتبه پاسپورت: 77
کیپ‌ورد
کیپ‌ورد flag
کیپ‌ورد
رتبه پاسپورت: 78
مغولستان
مغولستان flag
مغولستان
رتبه پاسپورت: 78
فیلیپین
فیلیپین flag
فیلیپین
رتبه پاسپورت: 79
سیرالئون
سیرالئون flag
سیرالئون
رتبه پاسپورت: 79
زیمبابوه
زیمبابوه flag
زیمبابوه
رتبه پاسپورت: 80
روآندا
روآندا flag
روآندا
رتبه پاسپورت: 81
بنین
بنین flag
بنین
رتبه پاسپورت: 82
قرقیزستان
قرقیزستان flag
قرقیزستان
رتبه پاسپورت: 82
موزامبیک
موزامبیک flag
موزامبیک
رتبه پاسپورت: 82
سائوتومه و پرینسیپ
سائوتومه و پرینسیپ flag
سائوتومه و پرینسیپ
رتبه پاسپورت: 83
ازبکستان
ازبکستان flag
ازبکستان
رتبه پاسپورت: 83
کوبا
کوبا flag
کوبا
رتبه پاسپورت: 84
ماداگاسکار
ماداگاسکار flag
ماداگاسکار
رتبه پاسپورت: 84
بورکینا فاسو
بورکینا فاسو flag
بورکینا فاسو
رتبه پاسپورت: 85
گابن
گابن flag
گابن
رتبه پاسپورت: 85
توگو
توگو flag
توگو
رتبه پاسپورت: 86
گینه
گینه flag
گینه
رتبه پاسپورت: 87
هند
هند flag
هند
رتبه پاسپورت: 87
موریتانی
موریتانی flag
موریتانی
رتبه پاسپورت: 87
تاجیکستان
تاجیکستان flag
تاجیکستان
رتبه پاسپورت: 87
ساحل عاج
ساحل عاج flag
ساحل عاج
رتبه پاسپورت: 88
گینه استوایی
گینه استوایی flag
گینه استوایی
رتبه پاسپورت: 88
نیجر
نیجر flag
نیجر
رتبه پاسپورت: 88
سنگال
سنگال flag
سنگال
رتبه پاسپورت: 89
کامبوج
کامبوج flag
کامبوج
رتبه پاسپورت: 90
کومور
کومور flag
کومور
رتبه پاسپورت: 90
گینه بیسائو
گینه بیسائو flag
گینه بیسائو
رتبه پاسپورت: 90
مالی
مالی flag
مالی
رتبه پاسپورت: 90
چاد
چاد flag
چاد
رتبه پاسپورت: 91
الجزایر
الجزایر flag
الجزایر
رتبه پاسپورت: 92
بوتان
بوتان flag
بوتان
رتبه پاسپورت: 92
جمهوری آفریقای مرکزی
جمهوری آفریقای مرکزی flag
جمهوری آفریقای مرکزی
رتبه پاسپورت: 92
اردن
اردن flag
اردن
رتبه پاسپورت: 92
ویتنام
ویتنام flag
ویتنام
رتبه پاسپورت: 92
مصر
مصر flag
مصر
رتبه پاسپورت: 93
آنگولا
آنگولا flag
آنگولا
رتبه پاسپورت: 94
کامرون
کامرون flag
کامرون
رتبه پاسپورت: 95
کنگو
کنگو flag
کنگو
رتبه پاسپورت: 95
هائیتی
هائیتی flag
هائیتی
رتبه پاسپورت: 95
بروندی
بروندی flag
بروندی
رتبه پاسپورت: 96
لائوس
لائوس flag
لائوس
رتبه پاسپورت: 96
لیبریا
لیبریا flag
لیبریا
رتبه پاسپورت: 96
ترکمنستان
ترکمنستان flag
ترکمنستان
رتبه پاسپورت: 96
جیبوتی
جیبوتی flag
جیبوتی
رتبه پاسپورت: 97
نیجریه
نیجریه flag
نیجریه
رتبه پاسپورت: 98
جمهوری دموکراتیک کنگو
جمهوری دموکراتیک کنگو flag
جمهوری دموکراتیک کنگو
رتبه پاسپورت: 99
اتیوپی
اتیوپی flag
اتیوپی
رتبه پاسپورت: 99
لبنان
لبنان flag
لبنان
رتبه پاسپورت: 99
سودان جنوبی
سودان جنوبی flag
سودان جنوبی
رتبه پاسپورت: 99
ایران
ایران flag
ایران
رتبه پاسپورت: 100
میانمار
میانمار flag
میانمار
رتبه پاسپورت: 101
سریلانکا
سریلانکا flag
سریلانکا
رتبه پاسپورت: 101
سودان
سودان flag
سودان
رتبه پاسپورت: 102
اریتره
اریتره flag
اریتره
رتبه پاسپورت: 103
لیبی
لیبی flag
لیبی
رتبه پاسپورت: 103
کره شمالی
کره شمالی flag
کره شمالی
رتبه پاسپورت: 103
بنگلادش
بنگلادش flag
بنگلادش
رتبه پاسپورت: 104
نپال
نپال flag
نپال
رتبه پاسپورت: 104
سرزمین‌های فلسطین
سرزمین‌های فلسطین flag
سرزمین‌های فلسطین
رتبه پاسپورت: 105
سومالی
سومالی flag
سومالی
رتبه پاسپورت: 105
یمن
یمن flag
یمن
رتبه پاسپورت: 106
پاکستان
پاکستان flag
پاکستان
رتبه پاسپورت: 107
عراق
عراق flag
عراق
رتبه پاسپورت: 108
سوریه
سوریه flag
سوریه
رتبه پاسپورت: 109
افغانستان
افغانستان flag
افغانستان
رتبه پاسپورت: 110

آیا به ویزا نیاز دارم؟

بررسی کنید آیا نیاز به ویزا دارید

پاسپورت این کشور را دارم
قصد سفر دارم

تازه‌ترین اخبار و مقالات

پرسش‌های متداول

در visaindex.com، می

رتبه‌بندی پاسپورت شاخصی است که به واسطه آن قدرت پاسپورت هر کشور در مقایسه با سایر پاسپورت‌ها به لحاظ آزادی حرکتی که پاسپورت برای دارنده آن ایجاد می‌کند تعیین می‌شود و همچنین توانایی صاحب پاسپورت برای سفر به کشورهای دیگر بدون نیاز به ویزا.

رتبه پاسپورت یک کشور به واسطه تعداد کشورها و سرزمین‌هایی که صاحب پاسپورت بدون ویزا یا با دریافت ویزا در بَدو ورود یا مجوز الکترونیکی سفر قادر به ورود به آنهاست تعیین می‌شود. هر چه تعداد کشورهایی که دارنده پاسپورت بتواند بدون ویزا یا دریافت ویزا در بدو ورود به آنها سفر کند بیشتر باشد، به همان نسبت رتبه پاسپورت وی در مقایسه با سایر کشورها بالاتر می‌رود.

قدرت پاسپورت یک کشور یعنی جایگاهی که آن پاسپورت در رده‌بندی کلی به خود اختصاص داده است. قدرت پاسپورت بستگی به نمره کل تحرک دارد که پاسپورت برای دارندگانش در مقایسه با پاسپورت سایر کشورها ایجاد می‌کند. این شاخص با محاسبه مجموع کشورهایی که دارنده پاسپورت قادر به سفر به آنها بدون ویزا (دسترسی بدون ویزا) یا اخذ ویزا در بَدو ورود یا مجوز الکترونیکی سفر است تعیین می‌شود. هر چه تعداد مقاصد موجود در فهرست بیشتر باشد به همان نسبت آزادی حرکت بیشتر خواهد بود بنابراین قدرت پاسپورت نیز بالاتر می‌رود.

نمره تحرک مجموع تعداد کشورهایی است که دارنده پاسپورت قادر به ورود به آنها بدون اخذ ویزا قبل از رسیدن به آن کشور است. این نمره متشکل از مجموع تعداد مقاصدی است که دارنده پاسپورت یک کشور می‌تواند بدون ویزا (دسترسی بدون ویزا)، با اخذ ویزا در بَدو ورود یا با مجوز الکترونیکی سفر به آنها سفر کند.

کشورهای بدون ویزا مقاصدی هستند که دارندگان پاسپورت اجازه ورود به آنها را بدون نیاز به دریافت ویزا قبل از سفر به این کشورها دارند. مسافر حتماً باید پاسپورت یا مدرک هویتی معتبر برای اثبات ملیت و هویت خود حین سفر به سایر کشورها به همراه داشته باشد.