micronesia-passport-ranking
رتبه پاسپورت
48
سفر بدون ویزا به
121 مقصد
میکرونزی

میکرونزی

رتبه‌بندی پاسپورت میکرونزی

پاسپورت‎ میکرونزی ‎براساس راهنمای شاخص رتبه‌بندی پاسپورت ‏(Guide Passport ‎Ranking Index)، در رتبه 48 قرار دارد. دارندگان پاسپورت ‏‎ میکرونزی بدون ویزا به 121 کشور جهان ‎دسترسی دارند اما برای ورود به حدود 108 کشور به ویزا نیاز دارند.

رتبه‌بندی پاسپورت‎ میکرونزی ‎نسبت به سایر ‏پاسپورت‌های جهان با محاسبه مجموع تعداد کشورهایی محاسبه می‌شود که به دارندگان پاسپورت ‎‎میکرونزی ‎اجازه می‌دهند بدون ویزا (یعنی کشورهای ‏بدون ویزا) به آنجا سفر کنند و کشورهایی که در بَدو ورود ویزا صادر می‌کنند یا ‏مجوز الکترونیکی سفر ‏‎(eTA)‎‏ می‌دهند.

رتبه پاسپورت
48
سفر بدون ویزا به
121 مقصد
دسترسی بدون ویزا
86 مقصد
مجوز الکترونیکی سفر
2 مقصد

بررسی کنید که آیا برای مقصد بعدی خود نیاز به ویزا دارید

پاسپورت این کشور را دارم
قصد سفر دارم