استرالیا پس از دو سال مرزهای خود را که با تدابیر بسیار سختگیرانه مسدود کرده بود مجدداً به روی مسافران بین‌المللی بازگشایی کرد

منتشر شده در: 16 فوریه 2022

استرالیا که یکی از کشورهای دارای شدیدترین محدودیت‌ها در زمینه سفرهای بین‌المللی است از روز 21 فوریه 2022 مجدداً مرزهای خود را به روی سفرهای توریستی و همچنین تجاری خواهد گشود.

این اتفاق بعد از حدود دو سال که استرالیا مرزهای بین‌المللی خود را به عنوان اقدام پیشگیرانه جهت کنترل همه‌گیری بیماری کووید-19 در سرزمین خود بست صورت می‌گیرد. در طول این دو سال تنها در موارد بسیار استثنایی، امکان سفر به این کشور وجود داشت و همین سخت‌گیری سیاست‌های استرالیا را در زمینه کووید-19 به یکی از سختگیرانه‌ترین سیاست‌ها در سراسر جهان تبدیل کرد. حتی دانشجویان بین‌المللی و اعضای خانواده استرالیایی‌ها هم حق ورود به این کشور را نداشتند.

سپس، در مراحل مختلف مرزها به روی دانشجویان بین‌المللی، مهاجران نخبه و مسافران واکسینه شده از کره‌جنوبی، ژاپن، سنگاپور و نیوزلند گشوده شد. دولت همچنین به اعضای خانواده استرالیایی‌ها که کاملاً واکسینه شده بودند اجازه داد برای دیدار با عزیزان‌شان به این کشور وارد شوند، به شرطی که قادر به اثبات رابطه خانوادگی خود باشند.

در حال حاضر، خانواده‌ها و اشخاص حقیقی از همه کشورها و طبقه‌بندی‌ها قادر خواهند بود با آزادی بیشتری در استرالیا با بستگان خود دیدار کنند یا به کار یا تحصیل بپردازند و می‌توانند برای اهداف جهانگردی نیز به این کشور سفر کنند. براساس تصمیم کمیته امنیت ملی کابینه، افرادی که قصد سفر به استرالیا دارند تنها نیازمند ویزای معتبر هستند.

این اقدامات با هدف فعال‌سازی صنعت جهانگردی در کشور همزمان با محافظت از سلامت مردم صورت می‌گیرد. صنعت توریسم قبل از همه‌گیری کرونا برای 660 هزار نفر شغل ایجاد کرده بود و 60 میلیارد دلار درآمدزایی داشت. به همین دلیل تنها مسافرانی که واکسینه شده‌اند حق ورود به کشور را خواهند داشت.

این تصمیم بخشی از برنامه ملی واکنش به تهدید کووید-19 در هماهنگی با توصیه موسسه عفونت و ایمنی Peter Doherty دانشگاه ملبورن است.

رتبه‌بندی پاسپورت 2023

رتبه پاسپورت: 1
مقاصد: 194
رتبه پاسپورت: 2
مقاصد: 191
رتبه پاسپورت: 4
مقاصد: 189
رتبه پاسپورت: 7
مقاصد: 186
رتبه پاسپورت: 8
مقاصد: 185
رتبه پاسپورت: 9
مقاصد: 184
رتبه پاسپورت: 11
مقاصد: 182
رتبه پاسپورت: 12
مقاصد: 181
رتبه پاسپورت: 13
مقاصد: 178
رتبه پاسپورت: 14
مقاصد: 177
رتبه پاسپورت: 15
مقاصد: 176
رتبه پاسپورت: 16
مقاصد: 174
رتبه پاسپورت: 17
مقاصد: 172
رتبه پاسپورت: 18
مقاصد: 171
رتبه پاسپورت: 19
مقاصد: 170
رتبه پاسپورت: 20
مقاصد: 169
رتبه پاسپورت: 21
مقاصد: 168
رتبه پاسپورت: 22
مقاصد: 165
رتبه پاسپورت: 23
مقاصد: 160
رتبه پاسپورت: 24
مقاصد: 158
رتبه پاسپورت: 25
مقاصد: 157
رتبه پاسپورت: 26
مقاصد: 154
رتبه پاسپورت: 27
مقاصد: 153
رتبه پاسپورت: 28
مقاصد: 152
رتبه پاسپورت: 29
مقاصد: 151
رتبه پاسپورت: 31
مقاصد: 148
رتبه پاسپورت: 32
مقاصد: 145
رتبه پاسپورت: 33
مقاصد: 144
رتبه پاسپورت: 34
مقاصد: 143
رتبه پاسپورت: 35
مقاصد: 142
رتبه پاسپورت: 36
مقاصد: 139
رتبه پاسپورت: 38
مقاصد: 133
رتبه پاسپورت: 39
مقاصد: 132
رتبه پاسپورت: 40
مقاصد: 130
رتبه پاسپورت: 41
مقاصد: 128
رتبه پاسپورت: 42
مقاصد: 127
رتبه پاسپورت: 43
مقاصد: 126
رتبه پاسپورت: 44
مقاصد: 125
رتبه پاسپورت: 45
مقاصد: 124
رتبه پاسپورت: 46
مقاصد: 123
رتبه پاسپورت: 47
مقاصد: 122
رتبه پاسپورت: 48
مقاصد: 121
رتبه پاسپورت: 49
مقاصد: 120
رتبه پاسپورت: 50
مقاصد: 119
رتبه پاسپورت: 51
مقاصد: 116
رتبه پاسپورت: 52
مقاصد: 115
رتبه پاسپورت: 53
مقاصد: 113
رتبه پاسپورت: 54
مقاصد: 104
رتبه پاسپورت: 55
مقاصد: 100
رتبه پاسپورت: 56
مقاصد: 99
رتبه پاسپورت: 57
مقاصد: 96
رتبه پاسپورت: 58
مقاصد: 95
رتبه پاسپورت: 59
مقاصد: 93
رتبه پاسپورت: 60
مقاصد: 91
رتبه پاسپورت: 61
مقاصد: 89
رتبه پاسپورت: 62
مقاصد: 87
رتبه پاسپورت: 63
مقاصد: 86
رتبه پاسپورت: 64
مقاصد: 85
رتبه پاسپورت: 65
مقاصد: 84
رتبه پاسپورت: 66
مقاصد: 82
رتبه پاسپورت: 67
مقاصد: 80
رتبه پاسپورت: 68
مقاصد: 78
رتبه پاسپورت: 69
مقاصد: 77
رتبه پاسپورت: 70
مقاصد: 76
رتبه پاسپورت: 71
مقاصد: 75
رتبه پاسپورت: 72
مقاصد: 74
رتبه پاسپورت: 73
مقاصد: 73
رتبه پاسپورت: 74
مقاصد: 72
رتبه پاسپورت: 75
مقاصد: 70
رتبه پاسپورت: 76
مقاصد: 69
رتبه پاسپورت: 77
مقاصد: 68
رتبه پاسپورت: 78
مقاصد: 67
رتبه پاسپورت: 79
مقاصد: 65
رتبه پاسپورت: 81
مقاصد: 63
رتبه پاسپورت: 82
مقاصد: 62
رتبه پاسپورت: 83
مقاصد: 61
رتبه پاسپورت: 85
مقاصد: 58
رتبه پاسپورت: 86
مقاصد: 57
رتبه پاسپورت: 87
مقاصد: 55
رتبه پاسپورت: 88
مقاصد: 54
رتبه پاسپورت: 90
مقاصد: 52
رتبه پاسپورت: 91
مقاصد: 51
رتبه پاسپورت: 93
مقاصد: 49
رتبه پاسپورت: 94
مقاصد: 48
رتبه پاسپورت: 95
مقاصد: 47
رتبه پاسپورت: 96
مقاصد: 45
رتبه پاسپورت: 97
مقاصد: 44
رتبه پاسپورت: 98
مقاصد: 43
رتبه پاسپورت: 100
مقاصد: 41
رتبه پاسپورت: 101
مقاصد: 40
رتبه پاسپورت: 102
مقاصد: 39
رتبه پاسپورت: 103
مقاصد: 38
رتبه پاسپورت: 104
مقاصد: 37
رتبه پاسپورت: 105
مقاصد: 36
رتبه پاسپورت: 106
مقاصد: 35
رتبه پاسپورت: 107
مقاصد: 34
رتبه پاسپورت: 108
مقاصد: 33
رتبه پاسپورت: 109
مقاصد: 32
رتبه پاسپورت: 110
مقاصد: 30
رتبه پاسپورت: 111
مقاصد: 27
رتبه پاسپورت: 112
مقاصد: 26

بررسی کنید که آیا برای مقصد بعدی خود نیاز به ویزا دارید

پاسپورت این کشور را دارم
قصد سفر دارم